Chi tiết Combo
Thời hạn sử dụng: 0

Triệt lông vùng lưng

12,000,000đ 6,390,000đ
Mã sản phẩm: HR.Back
+
Chi tiết sản phẩm

- Dưỡng khoẻ da vùng cần triệt lông
- Triệt lông, sau 03 lần chạy máy đảm bảo hiệu quả ít nhất 75%, sau cả liệu trình 05 - 07 lần đảm bảo hiệu quả 98%
- Khoảng cách giữa 02 lần triệt lông từ 02 - 03 tuần.
- Dưỡng phục hồi da sau chạy máy triệt lông.

Xem thêm

(Liên hệ)

0,000

Sản phẩm liên quan

35,000,000

14,890,000

8,000,000

4,690,000

2,800,000

1,530,000

6,000,000

1,870,000