Dịch vụ khách hàng

Trang chủ Dịch vụ khách hàng
Vận chuyển - giao hàng

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

 

I. CÁC CHÍNH SÁCH CHUNG

1. Giao hàng miễn phí trên phạm vi toàn quốc (chi tiết mục III).

2. Khung giờ trong ngày Rosetech Việt Nam trực tiếp giao hàng cho Quý khách từ 8h30 – 21h, trừ những ngày nghỉ Tết âm lịch.

 

II.  HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức giao – nhận hàng sau đây:

1. Giao – nhận hàng trực tiếp tại hệ thống cửa hàng của Rosetech.

2. Rosetech trực tiếp giao – nhận hàng tại địa chỉ khách hàng yêu cầu.

3. Rosetech giao hàng cho đơn vị trung gian do Rosetech lựa chọn và Quý khách hàng nhận hàng qua đơn vị trung gian đó.

4. Rosetech giao hàng cho đơn vị trung gian do Quý khách chỉ định và Quý khách nhận hàng qua đơn vị trung gian chỉ định đó.   

 

III. GIAO HÀNG MIỄN PHÍ & GIAO HÀNG CÓ TÍNH PHÍ

 Stt

 Khoảng cách

từ Rosetech Việt Nam

tới nơi nhận hàng

Giá trị đơn hàng

Phí vận chuyển

Thời gian gửi hàng

 1

 Toàn quốc

 Từ 20 triệu đồng trở lên

 Miễn phí

  Rosetech Việt Nam sẽ gửi hàng cho bên cung cấp dịch vụ chuyển phát (nếu gửi qua đơn vị chuyển phát) 

hoặc giao hàng cho Quý khách (nếu Rosetech trực tiếp giao hàng) 

chậm nhất  trong vòng 04 giờ làm việc tính từ thời điểm nhận được tiền thanh toán từ Quý khách và hoặc kể từ thời điểm chốt đơn hàng

 2 

 Các thành phố, thị xã của các tỉnh từ Quảng Bình trở vào

 Từ 8 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng

 Miễn phí

 3

 Các thành phố, thị xã của các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra

 Từ 5 triệu đồng tới dưới 20 triệu đồng

 Miễn phí

 4

 Bán kính 10 km tính từ Rosetech Việt Nam

 Từ 1 triệu đồng trở lên

 Miễn phí

 Dưới 1 triệu đồng

 20,000 VNĐ

 5

 Bán kính trên 10 km tính từ Rosetech Việt Nam

 Từ 3 triệu đồng tới 5 triệu đồng

 Miễn phí

 Dưới 3 triệu đồng

 40,000 VNĐ

 6

  Bán kính trên 20 km tính từ Rosetech Việt Nam và không thuộc các địa bàn các mục 2,3 ở trên

 Dưới 20 triệu đồng

 Tính theo cước phí của bên nhà cung cấp dịch vụ chuyển hàng

 

Trân Trọng,

Công ty TNHH Rosetech Việt Nam.